led trake za sobu

 
 
 
 
 
 
 

Priključivanje LED trake na izvor energije

LED trake kao i sva ostala rasvjetna tijela, ali i ostali predmeti koji za svoj rad zahtjevaju električnu energiju treba točno određeni iznos istosmjerne sturje kako bi se postigao puni potencijal korištene LED trake i kako bi ona radila pravilno te ostvarila svoj životni predviđeni vijek.

led traka

Dostatnu količinu električne energije predmetu pruža strujni izvor koji će sam ovisno o LED rasvjetnom tijelu koje opskrbljuje podesiti napon kako bi točna količina energije opskrbila uređaj.

LED traka ima određeni broj dioda do kojih su provedeni printani putevi kojima će napon neprekidno teći te ih opskrbljivati dostatnom količinom energije kako bi svaka dosegnula svoj puni svjetlosni potencijal.

Ovisno o broju LED elemenata koji se moraju opskrbiti, strujni izvor će sam podesiti napon koji će ući u strujni krug dok ne postigne potrebnu količinu za neometani rad.

Istosmjerna struja potrebna za pravilan rad LED elemenata postiže se spajanjem na izvor konstantnog napona. Potrebno je na LED traku postaviti predotporni element kako bi se struja prilagodila elementima koje opskrbljuje.

LED trake, odnosno željene LED elemente moguće je na vrlo jednostavan način nizati i spajati ih na naponske izvore sa jednom pretpostavkom da svaki LED element prije spajanja na izvor električne energije ima svoj predotporni element kojim se koristi kako bi se pravilno spojio na dostatnu količinu električne energije za pravilan rad bez poteškoća u emitiranju svjetlosti iz svih svojih dioda.

LED trake na vrlo jednostavan način se produljuju i skraćuju ovisno o vašim potrebama, pažnju je potrebno obratitit tokom skraćenja LED trake te ju rezati upravo na granici slogova gdje su već napravljene predradnje kako bi se na tim mjestima tehnički ali i elektronički jednostavno prekinuo niz bez poteškoća za daljnji rad LED trake.

Svaka LED traka dolazi sa svojom specifikacijom koja navodi točan napon istosmjerne električne energije na koju ju se smije, i mora spojiti za pravilan rad, najčešće je to napon od 12 ili 24 V. Naponski izvor električne energije za pokretanje LED trake ima nekoliko važnih faktora koje treba pratiti kao što je iznos konstantnog napona ali i snaga izvora koju je potrebno odrediti prije spajanja LED elementa na izvor električne energije.

Upravo snaga izvora energije određuje broj LED elemenata, odnosno slogova koji se smiju priključiti na jedan izvor snage kako ne bi došlo do preopterećenja izvora. Izvor na koji je spojeno više slogova, odnosno LED elemenata koje može opskrbiti dostatnom količinom električne energije isključuje napon za opskrbu LED trake električnom energijom te se one jednostavno ne upale prilikom takvog događaja.

Specifikacija koja dolazi uz LED traku pruža vam tri važna podatka, prvi ponuđeni podatak odnosi se na mjeru od jednog metra koja se napaja samo sa jedne strane, drugi podatak je snaga izvora električne energije koja se mora osigurati ukoliko se traka napaja samo sa jedne strane u svojoj punoj duljini od pet metara te treći podatak koji vam govori koliki je napon dostatan za punu dužinu LED trake u iznosu od pet metara ukoliko se puna sa oba kraja elementa.

Upravo napajanje LED trake sa obje strane elementa preporučuje se za korištenje zbog smanjenja razlike koju čini u intenzitetu emitirane svjetlosti duž cijele trake. Budući da se u traci događa fizička aktivnost unutarnjeg otpora razlike u intenzitetu su neizbježne no drastično se smanjuju napajanjem LED trake sa oba kraja.

rezanje led trake

Izvor električne energije

Kao što smo već spomenuli moguće je spojiti nekoliko LED traka na isti izvor električne energije sve dok ukupna količina potrebnog napona svih rasvjetnih elemenata ne premašuje količinu napona i električne energije koju izvor može pružiti spojenim elementima za neometani rad. Izvor ne smije pružanjem električne energije rasvjetnim elementima premašiti 75 % svog punog kapaciteta kako bi i sam izvor električne energije dostizao svoj puni kapacitet i trajnost koju može dostići.

Izvor je također potrebno zaštititi kao i elemente koje želite spojiti na njega. Svaki izvor električne energije mora imati zaštitu od preopterećenja elementima koji se na njega spajaju te jednostavnim jezikom rečeno, kratkog spoja na izlazu.

Također, potrebna je i mehanička zaštita, odnosno IP stupanj zaštite te praćenje smjernica tehničke izrade korištenog elementa za što je on predviđen, vanjski ili unutarnji prostori, temperature i vremenski uvjeti kojima se smije izlagati...

Također potrebno je paziti ima li izvor mogućnosti za spajanje potenciometra, difuzera i refraktora te ostalih sličnih uređaja. Ventilator za hlađenje također je nešto što može biti spojeno na izvor energije te vam ometati rad rasvjete svojim šumovima.

Nakon što odaberete izvor iz kojega ćete koristiti željeni napon odgovarajuće snage i sa svom potrebnom zaštitom potrebno je odrediti i mogućnosti spajanja u vidu kabela koje LED traka podržava za spajanje.

Udaljenost od izvora električne energije, odnosno put strujnog napona od izvora do LED trake kroz pomoćni kabel, ovisno o njegovoj duljini može dovesti do gubitaka i kašnjenja stoga je potrebno odrediti i duljinu kabela prije spajanja na napajanje. Pad napona od izvora do LED rasvjetnog elementa ne smije biti viši od četiri posto.

Narudžba i osnovna shema

Prilikom sastavljanja popisa potrebnih elemenata za postavljanje željene LED trake vrlo je važno napraviti osnovnu shemu koja će vam pomoći odrediti sve djelove opreme, duljinu trake, duljinu kabela, potrebne zaštitne elemente ali i dostatan izvor napajanja te dodatne uređaje koji će vam služiti za podešavanje i upravljanje vašim svjetlima.

Provjera LED trake

Nakon što ste razmotali LED traku provjerite ju, odnosno spojite kako biste provjerili rade li sve diode na njoj kako treba. Vrlo je važno kolut posve razmotati budući da se u namotu ukoliko se spoji na strujni izvor energije stvara prevelika količina topline te će vaše diode uskoro početi dimiti i ispuštati miris taljenja te će se traka uništiti.

Nakon što ste traku provjerili i skratili na željenu dužinu na nju je potrebno dodati priključni kabel na dio koji je odrezan. Kabel koji je presjeka od 0,5mm i duljine jednog metra potrebno je zalemiti na odrezani spoj.

Poželjno je koristiti kabel ove debljine kako ne biste stvarali nepotrebnu toplinu i ružne spojeve. Preko novonastalog spoja potrebno je postaviti zaštitu, odnosno prozirni termo bužir koji će ju dodatno učvrstiti i čuvati od vanjskih utjecaja, izvorom topline suzite zaštitni kabel na novom spoju.

Kada ste svoj kabel u potpunosti prilagodili, spojili na produžne kablove koji će provoditi energiju te ih zaštitili spremni ste za sljedeći korak. LED traku sa svim drugim elementima koje ćete koristiti spojite prije samog postavljanja te na kraju postavite na željeno mjesto i onda uključite na izvor energije.

Ukoliko koristite priključne kablove većih dimenzija, prodavač će vam preporučiti korištenje prenaponske zaštite za LED trake kako biste zaštitili traku od induciranih napona što može dovesti do oštećenja. Također zaštita se postavlja i na mrežnu stranu na izvor električne energije.

led trake

Ukoliko koristite LED trake u velikim dimenzijama morati ćete koristiti povećani broj izvora energije što može dovesti do povišenja struje u izvorima te ćete morati koristiti i uređaj za ograničenje struje.

Za zahvate većih dimenzija savjetujte se sa stručnjakom kako biste svoje LED trake opskrbili dovoljnom količinom električne energije ali i zaštitili izvore električne energije i nova rasvjetna tijela.

LED trake - proces postavljanja - montaža

LED trake su nizovi poredanih dioda namotanih na kolut koje vam pružaju svjetlost u raznim bojama koje možete postaviti na cijeli niz načina te im omogućiti različite namjene, u stropove, namještaj, uz rubove različitih površina kako bi im se dodao akcent.

Kako bi vaše LED trake pružile svoj kapacitet potreban im je odgovarajući izvor svjetlosti, odgovarajuće mjesto postavljanja (ukoliko nisu predviđene za vanjsko postavljanje sunčeva svjetlost može utjecati na njihovu trajnost dodatnim zagrijavanjem) ali i način na koji se postavljaju.

Montaža je nakon spajanja na odgovarajući izvor svjetlosti drugi glavni faktor koji će utjecati na njihovu kvalitetu, trajnost i učinkovitost.

Pravilnom montažom LED trake omogućujete dodatno stvorenoj toplini u LED trakama i njihovim elementima protok u okolinu te im osiguravate cirkulaciju zraka i dugovječnost korištenja. Pravilnim postavljanjem i korištenjem LED rasvjetni elementi ostvaruju visoku energetsku učinkovitost i dugovječnost rasvjetnog tijela koja dovodi do ušteda.

LED trake montiraju se u metalne nosače  odnosno profile kojima im se osigurava potrebno hlađenje. LBF profili su nosači koji vam omogućuju montiranje i ugradnju LED traka u namještaj, ugradnju u zidove ali i druga rasvjetna tijela.

Klasični metalni profil u obliku slova ''U'' jedan je od najkorištenijih u postavljanju i montaži LED traka. Metalni profili proizvode se i prodaju u standardiziranoj mjeri od 2m. Eloksirani aluminij materijal je koji LED trakama omogućuje dostatno hlađenje prilikom duljeg rada te svojim dimenzijama određuje i dimenzije LED trake koja će se u njega postaviti.

Potrebno je pratiti mjere koje profil postavlja za LED trake budući da se profil djelomično zatvara poklopcima koji dolaze sa bočne strane metalnog elementa. Poklopci prate formu LED trake i profila te svojim dizajnom ojačavaju konstrukciju. Jedan od poklopaca ima prethodno napravljeni otvor koji služi za provođenje priključnih kablova.

Montaža metalnih profila za LED trake ojačava se vijcima i pričvrsnicama ili ljepljivom trakom ovisno o mjestu na koje se LED traka želi postaviti.

Poklopac koji je neizostavni dio metalnog nosača vrlo je važan element u postavljanju LED traka.

Poklopac osigurava mehaničku zaštitu LED trake te služi LED trakama kao dodatak koji stvara određeni optički dojam u prijenosu svjetlosti iz LED trake kroz poklopac do vanjskog prostora koji mroa osvjetliti. Poklopac je izrađen od termoplastičnog materijala pod nazivom polimetilmetakrilat odnosno PMMA.

PMMA materijal se još naziva akrilno, odnosno umjetno staklo ili poznatije, pleksiglas. Umjetno staklo materijal je koji je proziran ili blago zamućen, termoplastika koja je gustoće od oko 1,1 gram kubnog centimetra te ima poboljšana i neusporedivo bolja svojstva od uobičajenog stakla osim manjkavosti u otpornosti na temperature, talište stakla je na temperaturi od 900'C dok je talište PMMA materijala nisko, već pri temperaturi od 200'C ovaj materijal se topi te postaje savitljiv i gumenog opipa. Pleksiglas je materijal koji je iznimno podatan i lako obradiv te se lijepi cijanoakrilatom, cijanofixom ili poznatijeg naziva super ljepilo. Poklopci dolaze u raznim mogućim oblicima, kao što su geometrijski pravilni poklopci te razni dekorativni poklopci.

Osim prozirnog ili blago zamućenog pleksiglas poklopca, na tržištu se nalaze i poklopci koji su izrađeni od aluminijskog materijala koji vam omogućuje stvaranje granica u prolaznosti snopa svjetlosti.

Poklopci mogu biti u potpunosti prozirni ili zamućeni bijelom bojom, odnosno mliječnog tona. Koristi li se zamućeni poklopac smanjuje se vidljivost ''točkastog'' uzorka, odnosno pozicioniranja dioda u traci te vidimo samo kontinuirani snop svjetlosti u odabranoj boji.

LED trake imaju beskrajne mogućnosti korištenja, no metalni nosači proizvode se za tri glavne i najčešće namjene kao što su ugradnja u namještaj kao što su ormari, police i razni zidni elementi te ugradnja u šuplji zid i zadnja namjena je realizacija vlastitih rasvjetnih tijela. Prema namjenama profili se razvrstavaju prema serijama, serija materijala LB namjenjena je za ugradnju u namještaja, dolaze u 19 mm dimenziji koja se koristi za montiranje na rubove ploča za LBF, LBU, LBR i LBI profile. Profili LBE koriste se za vodoravne i okomite kuteve postavjlanja LED traka koje postavljate u različitim kutevima kako biste stvorili dinamiku u prostoru u koji ih postavljate.

LBK profil u kombinaciji sa LBS metalnim profilom omogućuje vam usmjeravanje svjetlosti LED trake u točno određenim kutevima od startnog nultog položaja sve do kuta od šezdeset stupnjeva. LBV metalni profili za zidnu montažu LED traka omogućuju vam osvjetljavanje sa dvije strane što ih čini posebno atraktivnima.

TB serija profila ima dimenziju od 25 mm, odnosno 12,5 mm te su predviđeni za postavljanje u zidove, odnosno suhu gradnju gips kartonskim pločama. Profil se tokom izgradnje montira na noseću konstrukciju zida.

Ukoliko profil mora ući dublje u zid moguće ga je nadograditi dodatnom metalnom trakom te se onda LED traka montira na novi dodani metalni dio čime se otvara prostor za pohranu kablova.

TBW profil ima najširi raspon mogućnosti koji pruža protok svjetlosti sa čak tri strane nakon montiranja na zid te uz njega postoji i SPL kutni profil koji također pruža mogućnost osvjetljenja sa tri strane.

Metalni nosači LED trake iz SL serije služe za dizajniranje rasvjetnih tijela u beskonačnom broju kombinacija.

Metalni profili SL serije dolaze u većim dimenzijama, veće su širine i dubine no klasični te imaju širi ulaz za napajanje u dimenzijama od 52 x 34 mm.

U sve metalne nosače za LED trake moguće je postaviti plosnate AI trake te dobiti razne potrebne visine za postavljanje LED traka i prostor za pohranu i provođenje kablova.

Zbog  velikih dimenzija ovih metalnih nosača u jedan od nosača možete postaviti čak tri LED trake odjednom.

Kvalitetna montaža LED traka osigurava trajnost i maksimalnu iskoristivost LED traka te energetsku učinkovitost ali i uštede koje se osiguravaju dugotrajnim korištenjem.

Web trgovina

Proizvođači

Pretraživanje

Download cjenika i kataloga

Download cjenika i kataloga {ime}
Cjenici i katalozi:
- rasvjeta
- prekidači
- utičnice
- žarulje

Izdvojeno iz ponude

Stručno savjetovanje

Prijavite se za savjetovanje!! Najočitiju promjenu u izgledu našega interijera omogućava upravo pravilno i stručno postavljena rasvjeta.

Prijavi se odmah!