led traka rgb

 
 
 
 
 
 
 

Priključivanje LED trake na izvor energije

LED trake kao i sva ostala rasvjetna tijela, ali i ostali predmeti koji za svoj rad zahtjevaju električnu energiju treba točno određeni iznos istosmjerne sturje kako bi se postigao puni potencijal korištene LED trake i kako bi ona radila pravilno te ostvarila svoj životni predviđeni vijek.

led traka

Dostatnu količinu električne energije predmetu pruža strujni izvor koji će sam ovisno o LED rasvjetnom tijelu koje opskrbljuje podesiti napon kako bi točna količina energije opskrbila uređaj.

LED traka ima određeni broj dioda do kojih su provedeni printani putevi kojima će napon neprekidno teći te ih opskrbljivati dostatnom količinom energije kako bi svaka dosegnula svoj puni svjetlosni potencijal.

Ovisno o broju LED elemenata koji se moraju opskrbiti, strujni izvor će sam podesiti napon koji će ući u strujni krug dok ne postigne potrebnu količinu za neometani rad.

Istosmjerna struja potrebna za pravilan rad LED elemenata postiže se spajanjem na izvor konstantnog napona. Potrebno je na LED traku postaviti predotporni element kako bi se struja prilagodila elementima koje opskrbljuje.

LED trake, odnosno željene LED elemente moguće je na vrlo jednostavan način nizati i spajati ih na naponske izvore sa jednom pretpostavkom da svaki LED element prije spajanja na izvor električne energije ima svoj predotporni element kojim se koristi kako bi se pravilno spojio na dostatnu količinu električne energije za pravilan rad bez poteškoća u emitiranju svjetlosti iz svih svojih dioda.

LED trake na vrlo jednostavan način se produljuju i skraćuju ovisno o vašim potrebama, pažnju je potrebno obratitit tokom skraćenja LED trake te ju rezati upravo na granici slogova gdje su već napravljene predradnje kako bi se na tim mjestima tehnički ali i elektronički jednostavno prekinuo niz bez poteškoća za daljnji rad LED trake.

Svaka LED traka dolazi sa svojom specifikacijom koja navodi točan napon istosmjerne električne energije na koju ju se smije, i mora spojiti za pravilan rad, najčešće je to napon od 12 ili 24 V. Naponski izvor električne energije za pokretanje LED trake ima nekoliko važnih faktora koje treba pratiti kao što je iznos konstantnog napona ali i snaga izvora koju je potrebno odrediti prije spajanja LED elementa na izvor električne energije.

Upravo snaga izvora energije određuje broj LED elemenata, odnosno slogova koji se smiju priključiti na jedan izvor snage kako ne bi došlo do preopterećenja izvora. Izvor na koji je spojeno više slogova, odnosno LED elemenata koje može opskrbiti dostatnom količinom električne energije isključuje napon za opskrbu LED trake električnom energijom te se one jednostavno ne upale prilikom takvog događaja.

Specifikacija koja dolazi uz LED traku pruža vam tri važna podatka, prvi ponuđeni podatak odnosi se na mjeru od jednog metra koja se napaja samo sa jedne strane, drugi podatak je snaga izvora električne energije koja se mora osigurati ukoliko se traka napaja samo sa jedne strane u svojoj punoj duljini od pet metara te treći podatak koji vam govori koliki je napon dostatan za punu dužinu LED trake u iznosu od pet metara ukoliko se puna sa oba kraja elementa.

Upravo napajanje LED trake sa obje strane elementa preporučuje se za korištenje zbog smanjenja razlike koju čini u intenzitetu emitirane svjetlosti duž cijele trake. Budući da se u traci događa fizička aktivnost unutarnjeg otpora razlike u intenzitetu su neizbježne no drastično se smanjuju napajanjem LED trake sa oba kraja.

rezanje led trake

Izvor električne energije

Kao što smo već spomenuli moguće je spojiti nekoliko LED traka na isti izvor električne energije sve dok ukupna količina potrebnog napona svih rasvjetnih elemenata ne premašuje količinu napona i električne energije koju izvor može pružiti spojenim elementima za neometani rad. Izvor ne smije pružanjem električne energije rasvjetnim elementima premašiti 75 % svog punog kapaciteta kako bi i sam izvor električne energije dostizao svoj puni kapacitet i trajnost koju može dostići.

Izvor je također potrebno zaštititi kao i elemente koje želite spojiti na njega. Svaki izvor električne energije mora imati zaštitu od preopterećenja elementima koji se na njega spajaju te jednostavnim jezikom rečeno, kratkog spoja na izlazu.

Također, potrebna je i mehanička zaštita, odnosno IP stupanj zaštite te praćenje smjernica tehničke izrade korištenog elementa za što je on predviđen, vanjski ili unutarnji prostori, temperature i vremenski uvjeti kojima se smije izlagati...

Također potrebno je paziti ima li izvor mogućnosti za spajanje potenciometra, difuzera i refraktora te ostalih sličnih uređaja. Ventilator za hlađenje također je nešto što može biti spojeno na izvor energije te vam ometati rad rasvjete svojim šumovima.

Nakon što odaberete izvor iz kojega ćete koristiti željeni napon odgovarajuće snage i sa svom potrebnom zaštitom potrebno je odrediti i mogućnosti spajanja u vidu kabela koje LED traka podržava za spajanje.

Udaljenost od izvora električne energije, odnosno put strujnog napona od izvora do LED trake kroz pomoćni kabel, ovisno o njegovoj duljini može dovesti do gubitaka i kašnjenja stoga je potrebno odrediti i duljinu kabela prije spajanja na napajanje. Pad napona od izvora do LED rasvjetnog elementa ne smije biti viši od četiri posto.

Narudžba i osnovna shema

Prilikom sastavljanja popisa potrebnih elemenata za postavljanje željene LED trake vrlo je važno napraviti osnovnu shemu koja će vam pomoći odrediti sve djelove opreme, duljinu trake, duljinu kabela, potrebne zaštitne elemente ali i dostatan izvor napajanja te dodatne uređaje koji će vam služiti za podešavanje i upravljanje vašim svjetlima.

Provjera LED trake

Nakon što ste razmotali LED traku provjerite ju, odnosno spojite kako biste provjerili rade li sve diode na njoj kako treba. Vrlo je važno kolut posve razmotati budući da se u namotu ukoliko se spoji na strujni izvor energije stvara prevelika količina topline te će vaše diode uskoro početi dimiti i ispuštati miris taljenja te će se traka uništiti.

Nakon što ste traku provjerili i skratili na željenu dužinu na nju je potrebno dodati priključni kabel na dio koji je odrezan. Kabel koji je presjeka od 0,5mm i duljine jednog metra potrebno je zalemiti na odrezani spoj.

Poželjno je koristiti kabel ove debljine kako ne biste stvarali nepotrebnu toplinu i ružne spojeve. Preko novonastalog spoja potrebno je postaviti zaštitu, odnosno prozirni termo bužir koji će ju dodatno učvrstiti i čuvati od vanjskih utjecaja, izvorom topline suzite zaštitni kabel na novom spoju.

Kada ste svoj kabel u potpunosti prilagodili, spojili na produžne kablove koji će provoditi energiju te ih zaštitili spremni ste za sljedeći korak. LED traku sa svim drugim elementima koje ćete koristiti spojite prije samog postavljanja te na kraju postavite na željeno mjesto i onda uključite na izvor energije.

Ukoliko koristite priključne kablove većih dimenzija, prodavač će vam preporučiti korištenje prenaponske zaštite za LED trake kako biste zaštitili traku od induciranih napona što može dovesti do oštećenja. Također zaštita se postavlja i na mrežnu stranu na izvor električne energije.

led trake

Ukoliko koristite LED trake u velikim dimenzijama morati ćete koristiti povećani broj izvora energije što može dovesti do povišenja struje u izvorima te ćete morati koristiti i uređaj za ograničenje struje.

Za zahvate većih dimenzija savjetujte se sa stručnjakom kako biste svoje LED trake opskrbili dovoljnom količinom električne energije ali i zaštitili izvore električne energije i nova rasvjetna tijela.

LED trake rasvjeta budućnosti

Umjetno svjetlo možemo pronaći u puno izvora, no najmoderniji izvor LED, odnosno Led Emitting Diode što bi u prijevodu značilo diode koje emitiraju odnosno stvaraju svjetlost.

Skala boja koju možemo pronaći u ponudi LED rasvjetnih proizvoda je široka, korištenjem RGB sustava koji je široko raširen u svim tehnologijama koje kao jedan od dijelova svojeg rada koriste boje LED tehnologija omogućava milijune nijansi.

RGB sustav boja temelji se na crvenom, zelenom i plavom osnovnom tonu boje čijim se miješanjem u različitim omjerima postiže do 16 milijuna različitih podnijansi triju osnovnih boja, ograničenost, odnosno tromost ljudskog oka

ne može percipirati odstupanja u različitostima tonova od manje od 30% tonaliteta te ne možemo prepoznati sve te tonove no i dalje nam ostaje visoki raspon tonova koje možemo primjetiti i prilagoditi atmosferi u interijeru.

Led trake su zapravo diode, odnosno vodiči koji stvaraju tonove boja te ovisno o fosfornoj presvlaci stvaraju ton boje.

Diode su u ovom slučaju povezane u niz koji čini traku te nam time omogućavaju lakše postavljanje veće količine dioda u ravnomjernom rasporedu u prostor.

Svojevrsna osnovna podjela LED traka temelji se na prostrnoj definiciji istih.

Interijerne LED trake imaju najniži stupanj zaštite odnosno IP20 te nisu  zaštićene od vanjskih utjecaja i vremenskih uvjeta

Eksterijerne LED trake za vanjsku upotrebu imaju zaštitu IP54 te imaju sloj silikonske zaštite sa gornje plohe dioda te eksterijerne LED trake koje imaju zaštitu IP65 koje su u potpunosti obložene silikonskim filmom te su otporne na vanjske uvjete u vidu padalina i vlage iz zraka.

LED trake možemo razlikovati i prema veličini čipa koji se u njima nalazi kao i trake uz koji dolazi daljinski upravljač kojim vam je omogućeno podešavanje tonova boja i podtonaliteta vaših diodnih traka.

Postavljanje LED traka


Prilikom postavljanja LED diodnih traka u prostoru treba paziti na nekoliko pravila:

Prostor - Ovisno o području u koji ih postavljate morati pravilno odabrati one za interijer ili eksterijer kako ne bi došlo do oštećenja istih uslijed vanjskih utjecaja.

Dužina – pobrinite se da pravilno izmjerite područje postavljanja istih te blizinu izvora električne energije kako biste imali dovoljnu dužinu rasvjetnog tijela

Postavljanje – osim LED traka morate izabrati pravilnu vodilicu u koju ćete postaviti diodne trake kako bi one bile postavljene na optimalan način koji će ih štititi od oštećenja i osigurati vam da su postavljene u točnim linijama

Odabir boja – ovisno o interijeru u koji postavljate trake vodite računa o bojama, ukoliko odaberete trake kojima se boje izmjenjuju ne morate o tome razmišljati ali ako birate trake koje se sastoje od dioda u samo jednom tonu pobrinite se da njihova

boja odgovara namještaju i boji zidova vašeg prostora te stvara savršen okvir vašem prostoru i naglašava ga na najbolji mogući način.

Nekoliko činjenica koje niste znali o LED rasvjeti

LED žarulje postala su sve popularnija te su gotovo u potpunosti zamijenila halogene žarulje kojima mnogi imaju zbog nečega prigovoriti. Iako su LED žarulje preplavila tržište te sve više kućanstava odlučuje koristiti ovaj relativno novi i bolji izvor umjetnog svijetla mnogi to rade jer ima halogene žarulje nisu dostupne, a i dalje ostaju bez osnovnih informacija u rasvjeti koju koriste. Budući da svakako treba biti informiran prije korištenja bilo kakvog proizvoda ovaj članak vam donosi nekoliko činjenica koje vam možda nisu bile poznate o LED rasvjeti i LED žaruljama.

Prva činjenica: prvi vidljivi LED spektar izumio je Nick Holonyak mlađi, 1962. Od tada, tehnologija se tako ubrzano počela razvijati da je takav pomak doveo do velikog pada cijena čime su LED žarulje i LED rasvjeta postali isplativo i vrlo dobro rješenje za osvjetljavanje prostora. Između 2011. i 2012. godine, globalna prodala LED žarulja kao zamjena za halogene porasla je za 22%, a cijena LED žarulje od 60 watta pala je za čak 40%. Predviđa se da će do 2030. LED žarulje činiti oko 75% ukupne prodaje rasvjetnih tijela.

Druga činjenica: poznata je činjenica da „štedne“ žarulje sadrže živu, tako da se tu otvara mjesto za LED žarulje koje ne sadrže štetne tvari. Dokazano je da LED žarulje puno manje utječu na okoliš, u smislu onečišćenja, nego „obične“ halogene žarulje te se zbog toga mnogo bolje za korištenje ako se na umu ima čuvanje prirode i okoliša.

Treća činjenica: LED žarulje se mogu koristiti i koriste se kao rasvjeta u mnogim područjima. Tako ih nalazimo u semaforima, televizorima, svjetiljkama za bicikle, ukrasnim displejima i sl. Razlog tako širokog korištenja LED rasvjete je ponajviše zbog njezinih karakteristika: kompaktne su veličine, lake su za održavanje, otporne su na lom, lako se može fokusirati svijetlo u jednom pravcu umjesto da ispunja cijeli prostor bespotrebno.

Četvrta činjenica: LED žarulja dobre kvalitete može trajati 25 000 sati i više, što znači da zapravo traju 25 puta dulje od tradicionalnih žarulja. Što znači da će im se vijek trajanja računati u godinama, a ne u tjednima ili manjem broju mjeseci. LED žarulje ne emitiraju toplinu, dok tradicionalne žarulje troše 90% svoje energije u obliku topline. LED žarulje mogu smanjiti vaš račun za struju jer im treba manje energije kako bi obavile isti i puno bolji posao od ostalih žarulja.

Sve više ljudi koristi LED žarulje u svojim domovima kao svijetla kojima će naglasiti detalje svoga doma, koja će usmjeriti za obavljanje određenog zadatka ili koja će im poslužiti za osvjetljavanje čitavog prostora u kući. Mnogi koriste LED žarulje bez ikakvog teoretskog znanja o njima koje je prijeko potrebno kako bi znali što to zapravo uvode u svoj dom. Trenutno se bilježi velik porat u prodaju LED žarulja koje će za nekoliko godina potpuno zamijeniti druge žarulje, LED žarulje su sigurnije za okoliš jer ne koriste nikakve štetne tvari, a ujedno čuvaju električnu energiju te ne emitiraju toplinu, LED žarulje imaju iznimno dug rok trajanja koji se mjeri u godinama te su izdržljivije, kvalitetnije i sigurnije od tradicionalnih vrsta rasvjete.

 

Copyright © art-rasvjeta.hr. Sva prava pridržana. Ovaj tekst je zaštićen autorskim pravom

Web trgovina

Proizvođači

Pretraživanje

Download cjenika i kataloga

Download cjenika i kataloga {ime}
Cjenici i katalozi:
- rasvjeta
- prekidači
- utičnice
- žarulje

Izdvojeno iz ponude

Stručno savjetovanje

Prijavite se za savjetovanje!! Najočitiju promjenu u izgledu našega interijera omogućava upravo pravilno i stručno postavljena rasvjeta.

Prijavi se odmah!