Savjeti o rasvjeti

 
 
 
 
 
 
 
Zaštita od strujnog udara
15.
Pro.
2006.

Zaštita od strujnog udara

Svaka svjetiljka je izolirana tako da bilo koji izloženi metalni dio ne provodi električnu struju. Dijelovi koji provode struju tijekom normalnog pogona moraju biti zaštićeni od dodira ili odgovarajućom izolacijom ili odgovarajućim poklopcem. Dodatne mjere provode se kako izloženi metalni dijelovi ne bi provodili struju čak i kada dođe do greške na izolaciji. Tabela prikazuje tri klase zaštite koje se koriste u Njemačkoj. Ukoliko nije drukčije naznačeno na nazivnoj pločici, svjetiljke zadovoljavaju klasu...

Zaštita od prašine, čvrstih tvari i vode
15.
Pro.
2006.

Zaštita od prašine, čvrstih tvari i vode

Svjetiljke moraju pripadati odgovarajućoj klasi zaštite ovisno o vlazi i prašini kojoj su izloženi. Najniža klasa zaštite je "pokrivena"; drugim riječima svjetiljka nema zaštitu protiv vlage ili prašine, ali je pokrivena tako da nije moguće dotaknuti dijelove pod naponom bez korištenja alata. Svjetiljke za koje zaštitna klasa nije posebno naznačena pripadaju klasi IP 20. Sljedeća tabela prikazuje klase zaštite, njihove definicije i oznake: IP TIPOVI ZAŠTITE PREMA DIN 40050 Zaštita od...

Zaštita protiv paljenja i vatre
15.
Pro.
2006.

Zaštita protiv paljenja i vatre

Svjetiljke generiraju toplinu. Sljedeće oznake se koriste za svjetiljke koje je moguće montirati na zapaljive materijale: KLASE ZAŠTITE S OBZIROM NA PALJENJE   Oznaka Opis Svjetiljke su pogodne za direktnu montažu na inace zapaljive materijale. Maksimalna temperature na podlozi je 180 °C. Svjetiljke su pogodne za direktnu montažu na materijale koji imaju normalnu ili smanjenu zapaljivost. Maksimalna temperature na podlozi je 130 °C. Svjetiljke su pogodne za direktnu montažu na materijale kojima...

‹ Prvi  < 30 31 32

Web trgovina

Proizvođači

Pretraživanje

Download cjenika i kataloga

Download cjenika i kataloga {ime}
Cjenici i katalozi:
- rasvjeta
- prekidači
- utičnice
- žarulje

Izdvojeno iz ponude

Stručno savjetovanje

Prijavite se za savjetovanje!! Najočitiju promjenu u izgledu našega interijera omogućava upravo pravilno i stručno postavljena rasvjeta.

Prijavi se odmah!