reflektori

 
 
 
 
 
 
 

Reflektor Sceptrum nikal 1x3W 230V 59101/17/16

Reflektor Sceptrum nikal 1x3W 230V 59101/17/16

Cijena: 111 kn / €

Reflektor Sceptrum bijela 1x3W 230V 59101/31/16

Reflektor Sceptrum bijela 1x3W 230V 59101/31/16

Cijena: 111 kn / €

Reflektor s senzorom Steinel HS 300 bijeli

Reflektor s senzorom Steinel HS 300 bijeli

Cijena: 620 kn / €

Reflektor PROTEA bar/tube rust 2x12W 230V 55792/86/10

Reflektor PROTEA bar/tube rust 2x12W 230V 55792/86/10

Cijena: 304 kn / €

Reflektor Porrima nikal 3x4.5W SELV 59193/17/16

Reflektor Porrima nikal 3x4.5W SELV 59193/17/16

Cijena: 669 kn / €

Reflektor Porrima nikal 1x4.5W SELV 59190/17/16

Reflektor Porrima nikal 1x4.5W SELV 59190/17/16

Cijena: 263 kn / €

Reflektor Phase ploča/spirala crna 2x4.5W SELV 53302/30/16

Reflektor Phase ploča/spirala crna 2x4.5W SELV 53302/30/16

Cijena: 538 kn / €

Reflektor Phase ploča/spirala bijela 2x4.5W SELV 53302/31/16

Reflektor Phase ploča/spirala bijela 2x4.5W SELV 53302/31/16

Cijena: 538 kn / €

Reflektor Phase crna 1x4.5W SELV 53300/30/16

Reflektor Phase crna 1x4.5W SELV 53300/30/16

Cijena: 315 kn / €

Reflektor Phase bijela 1x4.5W SELV 53300/31/16

Reflektor Phase bijela 1x4.5W SELV 53300/31/16

Cijena: 315 kn / €

Reflektor MILLENNIUM bijela 2x4W SELV 53192/31/16

Reflektor MILLENNIUM bijela 2x4W SELV 53192/31/16

Cijena: 556 kn / €

Reflektor MILLENNIUM bijela 1x4W SELV 53190/31/16

Reflektor MILLENNIUM bijela 1x4W SELV 53190/31/16

Cijena: 338 kn / €

Reflektor MILLENNIUM aluminij 4x4W SELV 53194/48/16

Reflektor MILLENNIUM aluminij 4x4W SELV 53194/48/16

Cijena: 1020 kn / €

Reflektor MILLENNIUM aluminij 2x4W SELV 53192/48/16

Reflektor MILLENNIUM aluminij 2x4W SELV 53192/48/16

Cijena: 556 kn / €

Reflektor MILLENNIUM aluminij 1x4W SELV 53190/48/16

Reflektor MILLENNIUM aluminij 1x4W SELV 53190/48/16

Cijena: 338 kn / €

Reflektor Fremont ploča/spirala nikal 3x4W 230V 53333/17/16

Reflektor Fremont ploča/spirala nikal 3x4W 230V 53333/17/16

Cijena: 454 kn / €

Reflektor Fremont cijev nikal 4x4W 230V 53334/17/16

Reflektor Fremont cijev nikal 4x4W 230V 53334/17/16

Cijena: 770 kn / €

Reflektor Fremont cijev nikal 2x4W 230V 53332/17/16

Reflektor Fremont cijev nikal 2x4W 230V 53332/17/16

Cijena: 306 kn / €

Reflektor Fremont cijev bronca 2x4W 230V 53332/06/16

Reflektor Fremont cijev bronca 2x4W 230V 53332/06/16

Cijena: 306 kn / €

Reflektor Fremont bronca 1x4W 230V 53330/06/16

Reflektor Fremont bronca 1x4W 230V 53330/06/16

Cijena: 167 kn / €

Reflektor DYNA spojnica crvena 1x3W 230V 53231/32/16

Reflektor DYNA spojnica crvena 1x3W 230V 53231/32/16

Cijena: 134 kn / €

Reflektor DYNA spojnica crna 1x3W 230V 53231/30/16

Reflektor DYNA spojnica crna 1x3W 230V 53231/30/16

Cijena: 134 kn / €

Reflektor DYNA ploča/spirala crna 3x3W 230V 53233/30/16

Reflektor DYNA ploča/spirala crna 3x3W 230V 53233/30/16

Cijena: 297 kn / €

Reflektor DYNA crna 1x3W 230V 53230/30/16

Reflektor DYNA crna 1x3W 230V 53230/30/16

Cijena: 111 kn / €

Reflektor DYNA cijev crna 2x3W 230V 53232/30/16

Reflektor DYNA cijev crna 2x3W 230V 53232/30/16

Cijena: 204 kn / €

Reflektor DYNA cijev bijela 4x3W 230V 53234/31/16

Reflektor DYNA cijev bijela 4x3W 230V 53234/31/16

Cijena: 389 kn / €

Reflektor DYNA cijev bijela 2x3W 230V 53232/31/16

Reflektor DYNA cijev bijela 2x3W 230V 53232/31/16

Cijena: 204 kn / €

Reflektor DYNA bijela 1x3W 230V 53230/31/16

Reflektor DYNA bijela 1x3W 230V 53230/31/16

Cijena: 111 kn / €

Reflektor Dender ploča/spirala bijela 3x4W 230V 53343/31/16

Reflektor Dender ploča/spirala bijela 3x4W 230V 53343/31/16

Cijena: 389 kn / €

Reflektor Dender nikal 1x4W 230V 53340/17/16

Reflektor Dender nikal 1x4W 230V 53340/17/16

Cijena: 129 kn / €

Reflektor Dender cijev nikal 4x4W 230V 53344/17/16

Reflektor Dender cijev nikal 4x4W 230V 53344/17/16

Cijena: 556 kn / €

Reflektor Dender cijev nikal 2x4W 230V 53342/17/16

Reflektor Dender cijev nikal 2x4W 230V 53342/17/16

Cijena: 259 kn / €

Reflektor County nikal 1x4W 230V 53350/17/16

Reflektor County nikal 1x4W 230V 53350/17/16

Cijena: 139 kn / €

Reflektor CLOCKWORK bijela 4x4W SELV 53174/31/16

Reflektor CLOCKWORK bijela 4x4W SELV 53174/31/16

Cijena: 1020 kn / €

Reflektor CLOCKWORK bijela 2x4W SELV 53172/31/16

Reflektor CLOCKWORK bijela 2x4W SELV 53172/31/16

Cijena: 556 kn / €

Reflektor CLOCKWORK bijela 1x4W SELV 53170/31/16

Reflektor CLOCKWORK bijela 1x4W SELV 53170/31/16

Cijena: 343 kn / €

Reflektor CLOCKWORK aluminij 4x4W SELV 53174/48/16

Reflektor CLOCKWORK aluminij 4x4W SELV 53174/48/16

Cijena: 1020 kn / €

Reflektor CLOCKWORK aluminij 2x4W SELV 53172/48/16

Reflektor CLOCKWORK aluminij 2x4W SELV 53172/48/16

Cijena: 556 kn / €

Reflektor CLOCKWORK aluminij 1x4W SELV 53170/48/16

Reflektor CLOCKWORK aluminij 1x4W SELV 53170/48/16

Cijena: 343 kn / €

Reflektor CASABLANCA crni 1x42W 230V 71416/01/30

Reflektor CASABLANCA crni 1x42W 230V 71416/01/30

Cijena: 111 kn / €

Reflektor Balla ploča/spirala nikl 3x4W 230V 53323/17/16

Reflektor Balla ploča/spirala nikl 3x4W 230V 53323/17/16

Cijena: 501 kn / €

Reflektor Balla nikl 1x4W 230V 53320/17/16

Reflektor Balla nikl 1x4W 230V 53320/17/16

Cijena: 167 kn / €

Reflektor Asterope bijeli 1x4.5W SELV 59180/31/16

Reflektor Asterope bijeli 1x4.5W SELV 59180/31/16

Cijena: 259 kn / €

Reflektor Asterope aluminij 3x4.5W SELV 59183/48/16

Reflektor Asterope aluminij 3x4.5W SELV 59183/48/16

Cijena: 631 kn / €

Reflektor Asterope aluminij 1x4.5W SELV 59180/48/16

Reflektor Asterope aluminij 1x4.5W SELV 59180/48/16

Cijena: 232 kn / €

Reflektor Annika krom 1x60W 230V 70670/01/11

Reflektor Annika krom 1x60W 230V 70670/01/11

Cijena: 64 kn / €

Reflektor AFZELIA bijela 2x3W SELV 53202/31/16

Reflektor AFZELIA bijela 2x3W SELV 53202/31/16

Cijena: 454 kn / €

Reflektor AFZELIA bijela 1x3W SELV 53200/31/16

Reflektor AFZELIA bijela 1x3W SELV 53200/31/16

Cijena: 270 kn / €

Reflektor AFZELIA aluminij 1x3W SELV 53200/48/16

Reflektor AFZELIA aluminij 1x3W SELV 53200/48/16

Cijena: 270 kn / €

Philips STAR trostruki refletkor LED SE 56243/31/16

Philips STAR trostruki refletkor LED SE 56243/31/16

Cijena: 507 kn / €

Philips STAR trostruki reflektor LED 56243/48/16

Philips STAR trostruki reflektor LED 56243/48/16

Cijena: 507 kn / €

Philips STAR pojedinačni reflektor LED 56240/48/16

Philips STAR pojedinačni reflektor LED 56240/48/16

Cijena: 180 kn / €

Philips STAR dvostruki reflektor LED SE 56242/48/16

Philips STAR dvostruki reflektor LED SE 56242/48/16

Cijena: 338 kn / €

Philips STAR četvorostruki reflektor SELV 56244/31/16

Philips STAR četvorostruki reflektor SELV 56244/31/16

Cijena: 621 kn / €

Philips STAR četvorostruki reflektor LED SE 56244/48/16

Philips STAR četvorostruki reflektor LED SE 56244/48/16

Cijena: 621 kn / €

Philips SEPIA trostruki reflektor LED S 57179/31/16

Philips SEPIA trostruki reflektor LED S 57179/31/16

Cijena: 900 kn / €

Philips SEPIA pojedinačni reflektor LED SE 57170/31/16

Philips SEPIA pojedinačni reflektor LED SE 57170/31/16

Cijena: 287 kn / €

Philips SEPIA dvostruki reflektor LED SELV 57172/31/16

Philips SEPIA dvostruki reflektor LED SELV 57172/31/16

Cijena: 529 kn / €

Philips SEPIA četvorostruki reflektor LED SELV 57174/31/16

Philips SEPIA četvorostruki reflektor LED SELV 57174/31/16

Cijena: 1095 kn / €

Philips MAPLE pojedinačni reflektor LED S 53210/17/16

Philips MAPLE pojedinačni reflektor LED S 53210/17/16

Cijena: 259 kn / €

Philips MAPLE četvorostruki reflektor LED 53214/17/16

Philips MAPLE četvorostruki reflektor LED 53214/17/16

Cijena: 909 kn / €

Philips LED reflektor Spur plate/spiral krom 3x45W SELV 53313/17/16

Philips LED reflektor Spur plate/spiral krom 3x45W SELV 53313/17/16

Cijena: 807 kn / €

Philips LED reflektor decagon bar/tube nickel 6x41W 230V 50256/17/E1

Philips LED reflektor decagon bar/tube nickel 6x41W 230V 50256/17/E1

Cijena: 575 kn / €

Philips LED reflektor coir bar/tube krom 6x41W 230V 50246/11/E1

Philips LED reflektor coir bar/tube krom 6x41W 230V 50246/11/E1

Cijena: 575 kn / €

Philips Fast visilica 53069/48/16

Philips Fast visilica 53069/48/16

Cijena: 1206 kn / €

Philips Fast halogeni reflektor 53063/48/16

Philips Fast halogeni reflektor 53063/48/16

Cijena: 928 kn / €

Philips Fast halogeni reflektor 53060/48/16

Philips Fast halogeni reflektor 53060/48/16

Cijena: 417 kn / €

Philips BUKKO reflektorska svjetiljka Led 1x4.5W SELV bijela - 50601/31/P0

Philips BUKKO reflektorska svjetiljka Led 1x4.5W SELV bijela - 50601/31/P0

Cijena: 315 kn / €

One Light vanjski reflektori DM67300/AL

One Light vanjski reflektori DM67300/AL

Cijena: 500 kn / €

One Light vanjski reflektor DM67164/G

One Light vanjski reflektor DM67164/G

Cijena: 320 kn / €

One Light vanjski reflektor DM67164/BR

One Light vanjski reflektor DM67164/BR

Cijena: 320 kn / €

One Light sivi prsten za downligth DM10100/G

One Light sivi prsten za downligth DM10100/G

Cijena: 60 kn / €

One Light sivi LED 10w SENSOR DM7038E/G/C

One Light sivi LED 10w SENSOR DM7038E/G/C

Cijena: 350 kn / €

One Light sivi COB LED rasvjeta PARK LIGHT DM70104/G/C

One Light sivi COB LED rasvjeta  PARK LIGHT DM70104/G/C

Cijena: 4500 kn / €

One Light sivi COB LED rasvjeta 30W tračni reflektor DM65612T/G/W

One Light sivi COB LED rasvjeta  30W tračni reflektor DM65612T/G/W

Cijena: 670 kn / €

One Light reflektor DM67164AL

One Light reflektor DM67164AL

Cijena: 450 kn / €

One Light prsten za downligth aluminij DM10100/AL

One Light prsten za downligth aluminij DM10100/AL

Cijena: 60 kn / €

One Light držač za lampu + konektor DM0950G

One Light držač za lampu + konektor DM0950G

Cijena: 15 kn / €

One Light downlight spots bijela GU10 50W IP65 DM10105V/W

One Light downlight spots bijela GU10 50W IP65 DM10105V/W

Cijena: 250 kn / €

One Light crni COB LED rasvjeta 45W tračni reflektor DM65614T/B/W

One Light crni COB LED rasvjeta 45W tračni reflektor DM65614T/B/W

Cijena: 950 kn / €

One Light crni COB LED rasvjeta 30W tračni reflektor DM65612T/B/W

One Light crni COB LED rasvjeta  30W tračni reflektor DM65612T/B/W

Cijena: 670 kn / €

One Light bijeli prsten za downligth DM10100/W

One Light bijeli prsten za downligth DM10100/W

Cijena: 120 kn / €

One Light bijeli LED 8W 30d SPIKE DM7046/W/W

One Light bijeli LED 8W 30d SPIKE DM7046/W/W

Cijena: 620 kn / €

One Light bijeli GU10 50w tračni reflektor DM65019T/W

One Light bijeli GU10 50w tračni reflektor DM65019T/W

Cijena: 180 kn / €

Lirio reflektor Bloq 57003/30/LI

Lirio reflektor Bloq 57003/30/LI

Cijena: 1754 kn / €

Lirio reflektor Bloq 57002/30/LI

Lirio reflektor Bloq 57002/30/LI

Cijena: 1197 kn / €

Linea light zidna svjetiljka Mami LL2641

Linea light zidna svjetiljka Mami LL2641

Cijena: 582 kn / €

Linea light reflektori Campana LL4403

Linea light reflektori Campana LL4403

Cijena: 1370 kn / €

Linea light reflektor Spotty LL7340

Linea light reflektor Spotty LL7340

Cijena: 1362 kn / €

Linea light reflektor Spotty LL1150

Linea light reflektor Spotty LL1150

Cijena: 1842 kn / €

Linea light reflektor Pelota LL6617

Linea light reflektor Pelota LL6617

Cijena: 1165 kn / €

Linea light reflektor Pelota LL6611

Linea light reflektor Pelota LL6611

Cijena: 1063 kn / €

Linea light reflektor Campana LL4428

Linea light reflektor Campana LL4428

Cijena: 1716 kn / €

Linea light reflektor Campana LL4405

Linea light reflektor Campana LL4405

Cijena: 598 kn / €

Linea light reflektor Campana LL4402

Linea light reflektor Campana LL4402

Cijena: 976 kn / €

Linea Light reflektor Bart crna LL7957

Linea Light reflektor Bart crna LL7957

Cijena: 1267 kn / €

Linea Light reflektor Bart bijela LL7956

Linea Light reflektor Bart bijela LL7956

Cijena: 1267 kn / €

Ideal Lux reflektorska svjetiljka SMILE Led 20W CRI80 45° 3000K bijela - ID189994

Ideal Lux reflektorska svjetiljka SMILE Led 20W CRI80 45° 3000K bijela - ID189994

Cijena: 858 kn / €

Faro reflektor Lune FR40421

Faro reflektor Lune FR40421

 1 2 > 

Web trgovina

Proizvođači

Pretraživanje

Download cjenika i kataloga

Download cjenika i kataloga {ime}
Cjenici i katalozi:
- rasvjeta
- prekidači
- utičnice
- žarulje

Izdvojeno iz ponude

Stručno savjetovanje

Prijavite se za savjetovanje!! Najočitiju promjenu u izgledu našega interijera omogućava upravo pravilno i stručno postavljena rasvjeta.

Prijavi se odmah!